woensdag 27 augustus 2008

Angst is een uitdaging

Er zijn honderden verschillende soorten angst. Eigenlijk is angst puur een waarschuwing: kijk uit, je leven is in gevaar. Je kunt je voorstellen dat de mens toen hij nog in holen woonde, vaak in een situatie kwam die levensbedreigend kon zijn. Als je een groot beest tegenkwam kon vluchten een goede reactie zijn of juist héél stil zitten. Dus oorspronkelijk is angst een heel functionele, want levensreddende emotie. Het zou niet goed geweest zijn als je als holenmens geen angst kende. En je begrijpt dan ook dat als iemand tegenwoordig zegt dat hij geen angst kent, dat je dat met een korreltje zout moet nemen. Ik hoop in ieder geval dat die persoon als hij voor een tijger zou staan, niet de tijger een poot gaat schudden omdat hij niet bang is.

We komen tegenwoordig niet vaak in echt levensgevaarlijke situaties terecht, maar we zijn wel bang in situaties en op plaatsen waar we helemaal niet bang zouden hoeven te zijn. Bang om voor een grote groep te spreken?Bang voor een examen? Bang voor een vliegreis? Bang om van een hoge duikplank te duiken? Deze angsten zijn niet reëel. Normaal gesproken kan je in deze situaties niets gebeuren wat levensgevaarlijk is. Je lichaam begrijpt dat niet helemaal. Je lichaam vertoont reacties alsof er echt gevaar dreigt, Je krijgt het warm, je gaat trillen. Je hart gaat sneller kloppen. Je bent zenuwachtig.

Er zijn wel meer situaties waarin je lichaam deze reacties vertoont. Als je iets spannends gaat meemaken krijg je het ook warm en kun je zenuwachtig zijn en je hart gaat sneller kloppen. Bijvoorbeeld als je een prijs krijgt uitgereikt of als je een spannende wedstrijd gaat spelen of als je een blind date hebt of voor de eerste keer een afspraakje met je lief hebt. Noem maar op.
In deze situaties ben je meestal niet bang, want je wilt deze situatie graag meemaken. Je denkt er niet over om ervoor weg te vluchten. Je haalt eens diep adem en je gaat ervoor. Deze situaties zijn een spannende uitdaging.

En dat is precies het verschil met wanneer je bang bent. Juist die diepe ademhaling maakt het verschil. De beste oplossing voor als je ergens bang voor bent is het te beschouwen als een spannende uitdaging en een paar keer heel diep adem te halen. De diepe ademhaling helpt de angst te veranderen in een spannende uitdaging. Belangrijk is om dit gegeven nu niet zomaar aan te nemen of te zeggen: ja dat wist ik eigenlijk wel. Als je de diepe ademhaling bewust toepast bij angst zul je zien dat je veel makkelijker dwars door je angst heen kunt gaan.

Natuurlijk zijn er situaties waarbij de angst zo hevig is, dat hij iemands leven kan verpesten.
dan is het zaak om een therapeut te raadplegen. Maar ook minder heftige angstgevoelens zijn erg naar. Naast de ademoefening zijn er ook andere methoden om van je angst af te komen. Hierover later meer.
www.zondergekheid.nl
Angst

dinsdag 26 augustus 2008

Vision Board, filmpje

Ik heb een vison board als filmpje gevonden. Ziet er een beetje Amerikaans uit, maar het is leuk als idee.

zondag 17 augustus 2008

Alfatraining (3)Door: Freia

Het werken met gebaren in yoga en meditatie is al eeuwenoud. In de Hindoetraditie spreekt men van mudra. Een mudra is meestal een ritueel of symbolisch gebaar van hand of vingers. Tegenwoordig wordt aangenomen dat het niet slechts om een symbolische handeling gaat. De uiteinden van de zenuwbanen in de toppen van de vingers corresponderen met een relatief groot gebied in de hersenen. Stimulering van de vingertoppen activeert de corresponderende hersengebieden.

De 3-vingertechniek lijkt op de Kubera-mudra Kubera is de god van (innerlijke en uiterlijke) rijkdom en staat in verband met verwezenlijking van wensen. "Met de aaneengesloten drie vingers zet je een zaak en of gedachte extra kracht bij. Hoe kan het ook anders wanneer de vinger van Mars (overtuigingskracht), Jupiter (grandeur, overschuimende vreugde) en Saturnus (gerichtheid op het wezenlijke en door nieuwe poorten gaan bij elkaar komen." (citaat uit : Mudra werkboek van Gertrud Hirschi).

In het westen wordt dit gebaar wel gemaakt door mensen als ze spreken over zaken of mensen waarbij veel geld betrokken is.

Duur van de training
De basistraining van Silva MindControl bestaat uit twee modules van elk 2 dagen. In de eerste module wordt o.a. met behulp van speciale muziek de ontspanning geleerd en het snel bereiken van het alfanivo. Tegelijkertijd worden de eerste instructies gegeven voor het leren visualiseren en vervolgens worden de eerste eenvoudige toepassingen geleerd.

Volgens Silva wordt de alfastaat opgewekt enkel als men de ogen naar boven richt en dit wordt dus direct vanaf het begin toegepast voor het opwekken van de meditatieve staat. Opmerkelijk is dat het naar boven richten van de ogen ook in de Autogene Taining een rol speelt, maar dan gebruikt als snelle techniek.

In de tweede module leert de cursist o.a. het opwekken van buitenzintuigelijke waarnemingen, helderziendheid en toepassingen voor genezing van anderen.
In principe is deze dynamische meditatie te leren in 48 uur. Wanneer je niet deelneemt aan de cursus dan voorziet het boek 'Alfatraining, ontwikkeling van psychische vermogens door inschakeling van alfahersengolven met de silva mind-control method.' in een enigszins aangepaste methode. Deze methode vraagt ongeveer 7 weken oefening. Aanvankelijk alleen 's-ochtends en later 2 of 3 x daags een minuut of 15. Wie al eerder ervaring heeft opgedaan met een andere vorm van meditatie heeft misschien wat minder tijd nodig.

Zie ook in dit blog: alfatraining (1) en (2)

Voor het gehele artikel met ook de onderwerpen autogene training en biofeedback zie
www.gelukskoekje.nl

Alfatraining (2)

Door: Freia

SMC technieken en procedures
Veel van de technieken en proedures die in alfatraining toegepast worden zijn in bredere kring bekend. Ook in het boek 'The Secret' vind je veel aanbevelingen die lijken op die uit de alfatraining. De bronnen voor deze methoden liggen in verschillende oude tradities. Bij alfatraining ligt de nadruk op het toepassen terwijl men in een meditatieve staat is. De alfastaat van bewustzijn vergroot de werkzaamheid.

1. Mentale schoonmaak:
het uitbannen van negatieve gedachtenpatronen en het opnemen en versterken van positieve gedachtenpatronen. Silva roemt de methode van de Franse apotheker dr. Coué (begin vorige eeuw) die na experimenten met hypnose een eenvoudige methode voor autosuggestie ontwikkelde. Om de zelf-genezingskrachten van het lichaam te stimuleren zou men 2x per dag 20 x achter elkaar de volgende zin moeten herhalen 'Iedere dag gaat het mij in elk opzicht beter en beter.' Wanneer je in alfastaat verkeert volstaat het om gedurende de dagelijkse meditatie 1x te zeggen: Iedere dag gaat het mij in elk opzicht beter, beter en beter. Aangevuld met (ook een suggestie van dr. Coué) 'Negatieve gedachten en negatieve suggesties hebben geen enkele invloed op mij , in welke geestestoestand ik mij ook bevind.'

2. Voorstellingsvermogen en visualisatie
In de alfatraining wordt vanaf het begin benadrukt dat je in meditatieve staat je vermogen tot visualiseren moet ontwikkelen. Het gebruik van voorstellingsvermogen en visualistaties in de alfastaat is een van de belangrijkste technieken die nodig zijn bij procedures voor het bevorderen van gezondheid, genezing van jezelf en van anderen en het ontwikkelen van paranormale vermogens. Het is ook het instrument waarmee je je gewenste toekomst 'projecteertt'door je deze levendig en met gebruik van al je zintuigen voor te stellen.

3. De formule: Wens ~geloof ~verwacht.
Silva schrijft hierover: 'We gaan verband leggen tussen een werkelijk feit en iets dat u in uw verbeelding graag zou zien gebeuren en gaan eens kijken wat er van deze imaginatie terecht komt. Indien u te werk gaat volgens enkele eenoudige wetten, zal de imaginatie werkelijkheid worden.
1e wet. U moet wensen dat de gebeurtenis plaats vindt.
2e wet. U moet geloven dat de gebeurtenis kan plaatsvinden.
3e wet U moet verwachten dat de gebeurtenis zal plaatsvinden.
4e wet U kunt geen probleem scheppen.
Silva is er bsoluut van overtuigd dat die vierde wet waar is. In alfatoestand, in contact met Hoger Intellect is het absoluut onmogelijk om kwaad te doen. Het Hoger Intellect zal daar niet aan mee werken.
Een enigszins hiermee vergelijkbaar optimisme vind je terug in The Secret:. 'Het is onmogelijk slechte dingen te denken en je goed te voelen.'

4. De 3-vinger techniek.
Door training kan de staat van alfabewustzijn gekoppeld worden aan een soort anker, in dit geval het gebaar dat je maakt door de toppen van duim, wijsvinger en ringvinger tegen elkaar te houden. Is eenmaal de koppeling met het alfaniveau tot stand gebracht dan is het mogelijk door het maken van dit gebaar onmiddellijk in alfabewustzijn te komen om vervolgens de voordelen van deze bewustzijnsstaat toe te passen voor het doel waarvoor je haar hebt opgeroepen
De keuze van Silva voor dit handgebaar is waarschijnlijk niet voor niets. Hij refereert aan de afbeeldingen van yogi's die in meditatie verzonken hun handen in dit gebaar hebben.

• Het werken met gebaren in yoga en meditatie is al eeuwenoud. In de hindotraditie spreekt men van (....) Vervolg z; zie alfatraiing (3)

Voor het gehele artikel zie: www.gelukskoekje.nl

Alfatraining (1)

Alfa-training is een term die meestal gebruikt wordt in verband met de ontspannings- en zelfhypnose-methode van José Silva.:Silva Mind Control (SMC). (......)José Silva ging allereerst uit van hypnose. Hij wendde hypnose aan om zijn kinderen te helpen betere schoolresultaten te behalen. Hij ervoer echter, dat zijn kinderen wel beter de dingen konden onthouden, maar dat er geen begrip ontstond m.b.t. het geleerde. Daaarom zocht hij naar een methode om het brein tot rust te brengen en het toch onafhankelijk en alert te houden. Zijn ervaringen in loop van jaren leidden tot de SMC methode: ontwikkeling van psychische vermogens door inschakeling van alfa hersengolven.

Hersengolven
In de periode dat Silva zijn methode ontwikkelde kon hij gebruik maken van toegenomen wetenschappelijke kennis over het functioneren van de hersenen. In 1928 vond de Oostenrijker Hans Berger de voorloper van de huidige elektro-encefalograaf (EEG) uit. Met dit instrument kon men de frequenties van hersengolven meten. De twee frequenties die toen gemeten konden worden, werden door Berger bèta (bewust) en alfa (onbewust) genoemd. Tegenwoordig onderscheidt men meer hersengolffrequenties die bij verschillende soorten hersenactiviteit horen. De vier bekendste: beta, alfa, theta en delta. (zie afbeelding)

De bewustzijnsstaat die bij Mind Control wordt beoogd en door beoefenaren staat van "binnen-bewustzijn" wordt genoemd is niet een staat waarin enkel alfa golven voorkomen, ook de overige frequenties komen voor. Eigenlijk wordt bedoeld dat de betagolven in deze bewustzijnsstaat niet domineren, zoals ze dat wel doen in onze gewone bewustzijnsstaat als we wakker zijn en gericht op de wereld buiten ons.

Bij Alfatraining is sprake van snel opwekken van zelfhypnose, of een bepaalde meditatieve staat met vervolgens het gebruik van ontspanning, concentratie, voorstellingsvermogen en een positieve instelling om gewenste, meestal vooraf bepaalde, resultaten te bereiken. De methode kent een snelle techniek die het voor gevorderden mogelijk maakt direkt over te schakelen naar een andere bewustzijnsstaat.

Dynamische meditatie
De SMC methode is vooral gericht op beter en effectiever gebruik te maken van hersencapaciteit en -vermogens. Het biedt een oefening voor de geest in georganiseerde, dynamische activiteiten. Silva heeft procedures ontwikkeld om in de alfastaat van bewustzijn o.a. het geheugen te verbeteren, sneller te leren, gebruik te maken van dromen om problemen op te lossen, affirmaties meer kracht te geven en de verbeeldingskracht te gebruiken bij het vervullen van wensen. Volgens Silva maakt dit zijn methode tot een dynamische meditatie in tegenstelling tot andere meditatievormen die volgens hem passief zijn.

Zie voor het vervolg het volgende artikel in dit blog alfatraining (2)

Zie voor het gehele artikel www.gelukskoekje.nl

Genezen door contact met je cellen


Vandaag heb ik door de boeken geneusd bij de New Age winkel Himalaya in Amsterdam (Warmoestraat). Ik zag er het boek: Genezen door contact met je cellen van Barbara Wolf en Margaret Fikiori.

Margaret wordt per email door Barbara gecoached om te genezen van een beginnende blaaskanker door te praten met haar cellen.

Ik heb het boek enkel doorgebladerd, maar het werd snel duidelijk, dat Margaret door in gedachten te praten met haar cellen, het haar cellen steeds meer naar de zin kon maken. Ze kwam er achter welke muziek haar cellen fijn vonden en welke plaatsen die ze bezocht. Ook vonden ze de behandeling met de zapper van Hulda prettig.

Dit boek is een bevestiging van wat ik eigenlijk al wist. Je kunt communiceren met je cellen (zie ook het boek: the secret life of plants) En je cellen, dat is je lichaam. In sommige meditaties, onder andere van Vered Neta en Roy Martina en ik veronderstel ook bij de Silvamethode worden de cellen toegesproken of vrolijk en enthousiast voorgesteld.

Zelf zing ik iedere ochtend het cellenlied, om mijn cellen vrolijk en blij te houden.Je kunt gewoon even het cellenlied beluisteren,zodat je de tekst en het deuntje kent. Je kunt het dan zelf iedere dag even zingen. Of je kunt het 5 minuten lang heel zacht op de achtergrond, zodat je het bijna niet hoort, laten draaien. Je onbewuste en je cellen horen het toch wel.

Zelfrespect


Zelfrespect
Merk je wel eens achteraf dat je anders gereageerd zou willen hebben?
Geef je wel eens iets toe terwijl je denkt: ‘dat zou ik niet moeten doen'?
Voel je soms dat er over je heen gelopen wordt?
Of vind je dat men niet echt naar je luistert?
Misschien gebeuren deze dingen omdat je geen zelfvertrouwen en zelfrespect uitstraalt.

Er zijn methodes om je zelfrespect op te krikken.
1. Chakra-oefening
2. Ankeren
3. Aarden


Deze keer behandel ik 1. Chakra-oefening
Ga echtop zitten. Zorg dat je rustig wordt door een paar minuten rustig te ademen en op je adem te letten.

Op het plaatje zie je waar de 7 belangrijkste chakra´s zitten (er zijn er veel meer, maar voor beginners is dit voldoende).
Vanaf het wortelchakra tot het kruinchakra ga je je verbeelden dat het chakra een helder wit licht is.

Het wortelchakra zit aan het einde van je ruggengraat, bij je stuitje dus, het straalt naar alle kanten uit. Laat het wortel chakra een ster van wit licht zijn

Het tweede chakra zit net onder je navel. Verbeeld je dat het tweede chakra een ster van wit licht is

Het derde chakra, de zonnevlecht is het centrum van je lichaam. Stel je voor dat het een ster van wit licht is.

Het vierde chakra is je hartchakra. Het is midden op je borst. Stel je voor dat je hartchakra stralend wit licht naar alle kanten uitzendt.

Dan krijgen we het keelchakra. Stel het je voor als een ster met wit licht.

Het zesde chakra is je derde oog. Verbeeld je dat het een wit uitstralend licht is

Het zevende chakra, het kruinchakra zit op je kruin, een beetje achter op je hoofd dus. Stel je weer voor dat ook dit chakra een ster met wit uitstralend licht is.

Deze oefening is vooral goed voor je zelfrespect en zelfvertrouwen. Maar ook voor als je soms doordraaft of niet zo lekker in je vel zit.

Voor meer informatie of nieuwsbrieven per email: www.zondergekheid.nl

Boosheid

Boosheid
Boosheid is een van de negatieve emoties waar sommige mensen nogal moeite mee hebben. Aan onzekerheid of frustratie valt makkelijk te werken met bepaalde lichamelijke technieken. Ook aan boosheid of zelfs woede en razernij kun je wat doen. Het is echter vaak zo dat iemand een uitbarsting van woede heeft. De omgeving blijft verbijsterd achter, maar de persoon zelf is redelijk snel van zijn boosheid af. Bij kinderen is dit ook te zien. Eigenlijk is dit een goede manier om je emotie af te reageren. Meteen uiten en dan ben je het kwijt. Maar in onze maatschappij zijn woede uitbarstingen echt niet gewenst. Zoals ik al zei. De omgeving blijft verbijsterd achter.

Als je hevige boosheid op voelt komen zetten en het is niet juist om hem onverbloemd te uiten, bijvoorbeeld in het bij zijn van kinderen, is de oude techniek natuurlijk om tot tien te tellen. Soms is dit voldoende. Je kunt dan wel vertellen dat je boos bent en waarom, maar het allerergste is er al vanaf. Tot tien tellen is echter heel vaak niet voldoende.

Als het kan is het het beste om je even af te zonderen en buiten of op het toilet bepaalde IRT methodes of technieken om te aarden toe te passen, Als je niet weg kunt en ook je woede niet kunt uiten is het zaak om je boosheid niet zomaar weg te drukken, dan blijft het onverwerkt en kun je er later last van krijgen.

Met bewust ademhalen kun je al iets van de spanning wegnemen. Richt je even helemaal op jezelf in plaats van op die situatie of op de ander. Weet dat als je je laat gaan dat dat de zaak niet oplost (dat heb je al vaker meegemaakt)

Begin met heel diep uit te ademen. Denk daarbij dat je je boosheid uitademt. Adem dan ook weer heel diep in. En adem weer uit, zo diep dat je niet verder kunt. Doe dit een paar keer, dat scheelt al. Zodra je kunt is het zaak om je echt even af te zonderen om de volgende technieken toe te passen: om er voor te zorgen dat je boosheid niet in je lijf vast komt te zitten, met alle narigheden van dien.

IRT
Ik gebruik een softe soort van IRT om onzekerheid en frustratie los te laten. Voor boosheid is het beter om een agressievere manier te gebruiken....Lees
www.zondergekheid/boosheid.htm

zondag 10 augustus 2008

Wens Uitgekomen

Mijn zus was ook op de POA (Power of Attraction) workshop in december 2007. Toevallig hadden we alletwee tekenmateriaal meegenomen. En alletwee kunnen we eigenlijk niet tekenen.
Mijn zus had echt een wens om te leren tekenen en schilderen. Tijdens de POA week hebben we aan onze wensen gewerkt met de POA trap.

Nu, 8 maanden later is mijn zus uitgenodigd om gratis een aquarelleercursus (5 dagen)bij te wonen. En ik mag zelf ook mee. Oké, de cursus wordt gegeven door een nichtje, en het verblijf is in de boerderij van mijn broer. Maar toch. Mijn zus heeft alleen maar gewenst en niet gezocht. De cursus is gewoon aan komen waaien.

1 november 2008 is er een nieuwe POA week op Ibiza, in een heeeel mooie villa, met een yacuzzi met uitzicht op zee. Zie: POA IBIZA

zaterdag 2 augustus 2008

Geleide Meditatie. Wat is dat?


Hoe gaat mediteren met een geleide meditatie eigenlijk?
Het is heel eenvoudig. Je gaat in je eigen huis op een rustige plek liggen of zitten. Je zet dan de geleide meditatie aan. Het is een MP3 bestand. Dus je doet het via je computer, je MP3 speler, of je maakt er even een cd van.

Wat is een geleide meditatie precies?
Ik zelf onderscheid voorlopig drie soorten geleide meditaties.

1. Intuïtieve geleide meditatie. De persoon die de meditatie spreekt is zelf in diepe ontspanning en zegt wat hij meemaakt. Meestal is er wel enige voorbereiding, maar iedere keer kan de meditaite iets anders uitvallen.

2. Meditatie met veel toepassingen uit NLP (Neurolinguïstisch Prog rammeren). Er wordt onder meer gebruik gemaakt van de verschillende manieren waarop iemand iets opneemt, via zien, horen of voelen. Daaraan wordt gerefereerd tijdens de meditatie.

3. Meditatie met programmeren van je onderbewuste. Dit gaat onder andere uit van het principe dat je kunt communiceren met je cellen. Het allereerste onderzoek daarnaar is beschreven in het boek the secret life of plants en later nog een in het boek the secret life of cells. dit is zeer interessante materie. Ik ben het op het ogenblik aan het bestuderen. Mijn conclusies zal ik bekend maken via mijn nieuwsbrieven.

Wat is belangrijk bij het aanschaffen van een geleide meditatie?
Dat ligt aan je doel. Als je gewoon wat beter wilt slapen is een fantasie meditatie zoals Avonturenreis perfect.

Verder is het belangrijk dat de stem van de spreker je bevalt. Ik raad aan om eerst of in een winkel te luisteren naar een cd voordat je koopt of op internet even gratis te luisteren. Wat jij prettig in het gehoor vind liggen kan heel anders zijn dan wat iemand ander prettig vindt. Dit is heel persoonlijk.

Ik geef een nieuwsbrief uit, Daarin geef ik adviezen voor vooral emotionele en geestelijke gezondheid. Van tijd tot tijd krijg je dan gratis een korte geleide meditatie en ook andere gratis audiobestanden. Daar ga ik verder nog niets over vertellen, maar ze zijn vernieuwend grappig en stimulerend.

Nieuwsgierig geworden?
Probeer maar: www.zondergekheid.nl/happypeople.htm